L’esperit investigador queda plasmat a l’aplicar l'interčs vers camins fotogrāfics poc coneguts i escassament practicats. Una especialitzaciķ que genera el fotografiar emprant raigs de llum ultraviolada o infraroja. Emprant raigs X per penetrar dins dels objectes,fent servir llum monocromātica de sodi o endinsat-se en la utilitzaciķ especial de la macrofotografia i fotomicrografia. Parlem d’un camp molt especialitzat i apassionant. La seva aplicaciķ es fonamentā majoritāriament a la documentaciķ científica d’obres d’art , representant un complement a la tasca quotidiana de fotografiar amb la llum de cada dia.

© 2018 Hereus de Jordi Gumí Cardona